windmolens  windmolens  windmolens  windmolens  windmolens  windmolens  windmolens  windmolens  windmolens  windmolens  
performance  performance  performance  performance  performance  performance  performance  performance  performance  performance  

Windmolens.

Vijfenzeventig klankschalen die worden bespeeld door de wind. Gemaakt voor Intro in Situ en opgesteld tijdens het festival Lichtenbergse Snaren en tijdens het Limburg Festival. Een duurzame versie van de windmolens is momenteel in voorbereiding.

 

Seventyfive soundsculptures played by the wind. Made for Intro in Situ. A more sustainable version of this installation is currently designed.